FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Nigeria

Information about the Authority

Leader  00000cz a2200037n 45 0
001  fst01205229
003  OCoLC
005  20200706143920.0
008  060620nn anznnbabn || ana d
0167 ‎‡a fst01205229‏ ‎‡2 OCoLC‏
0247 ‎‡a http://id.worldcat.org/fast/1205229‏ ‎‡2 uri‏
034 ‎‡d E0080000‏ ‎‡e E0080000‏ ‎‡f N0100000‏ ‎‡g N0100000‏ ‎‡2 geonames‏
040 ‎‡a OCoLC‏ ‎‡b eng‏ ‎‡c OCoLC‏ ‎‡f fast‏
043 ‎‡a f-nr---‏
151 ‎‡a Nigeria‏
368 ‎‡b Country‏ ‎‡b Independent political entity‏
368 ‎‡b Countries (sovereign states)‏ ‎‡2 aat‏ ‎‡0 http://vocab.getty.edu/aat/300387506‏
368 ‎‡b Republics‏ ‎‡2 lcsh‏ ‎‡0 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85112978‏
368 ‎‡b Nations‏ ‎‡2 aat‏ ‎‡0 http://vocab.getty.edu/aat/300128207‏
368 ‎‡b Nation‏ ‎‡2 thesoz‏
368 ‎‡b National state‏ ‎‡2 thesoz‏
368 ‎‡b State‏ ‎‡2 eurovocen‏
368 ‎‡b State‏ ‎‡2 stw‏
370 ‎‡f Africa‏ ‎‡2 lcsh‏ ‎‡0 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85001531‏
370 ‎‡f Africa, West‏ ‎‡2 lcsh‏ ‎‡0 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85001688‏
370 ‎‡f Sahel‏ ‎‡2 lcsh‏ ‎‡0 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85116502‏
370 ‎‡f English-speaking countries‏ ‎‡2 lcsh‏ ‎‡0 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh92001094‏
370 ‎‡f Africa, English-speaking‏ ‎‡2 lcsh‏ ‎‡0 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh95000218‏
370 ‎‡f Africa, English-speaking West‏ ‎‡2 lcsh‏ ‎‡0 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh98001536‏
451 ‎‡a Bundesrepublik Nigeria‏
451 ‎‡a Colony and Protectorate of Nigeria‏
451 ‎‡a Federal Republic of Nigeria‏
451 ‎‡a Federation of Nigeria‏
451 ‎‡a Jamhuriyar Taraiyar Nijeriya‏
451 ‎‡a Nai-chi-li-ya‏
451 ‎‡a Naijeria‏
451 ‎‡a Nigeria‏ ‎‡z Federal Military Government‏
451 ‎‡a Nigeria (Federation)‏
451 ‎‡a Nigerii︠a︡‏
451 ‎‡a Nigerija‏
451 ‎‡a Nigeryah‏
451 ‎‡a Ọ̀hàńjíkọ̀ Ọ̀hànézè Naìjíríyà‏
451 ‎‡a Orílẹ̀-èdè Olómìniira Àpapọ̀ Nàìjíríà‏
451 ‎‡a Republic of Nigeria‏
670 ‎‡a GeoNames‏ ‎‡b pcl;10°00ʹ00ʺN 008°00ʹ00ʺE‏
688 ‎‡a LC (2022) Subject Usage: 14,714‏
688 ‎‡a WC (2022) Subject Usage: 114,116‏
751 0 ‎‡a Nigeria‏ ‎‡0 (DLC)n 79056412‏
751 0 ‎‡a Nigeria‏ ‎‡0 (viaf)130803976‏ ‎‡0 https://viaf.org/viaf/130803976‏
751 4 ‎‡a Nigeria‏ ‎‡0 https://en.wikipedia.org/wiki/Nigeria‏

Different Formats Available

Record Views