FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Geographia (Ptolemy)

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 1356842
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Geographia (Ptolemy)
  SKOS Alternative Label:
  • Geographiae libri octo (Ptolemy)
  • Peri tēs geōgraphias biblia oktō (Ptolemy)
  • Claudii Ptolomaei Geographicae enarrationis libri octo (Ptolemy)
  • Klaudiou Ptolemaiou Alexandreōs philosophou en tois malista te pepaideumenou Peri tēs geōgraphikēs biblia oktō, meta pasēs akribeias entiptothenta (Ptolemy)
  • Liber geographiae (Ptolemy)
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views