FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Geographia (Ptolemy)

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
    Controlled Heading Identifier:
    Identifier:
    • 1356842
    Type:
    SKOS Preferred Label:
    • Geographia (Ptolemy)
    SKOS Alternative Label:
    • Geographiae libri octo (Ptolemy)
    • Peri tēs geōgraphias biblia oktō (Ptolemy)
    • Claudii Ptolomaei Geographicae enarrationis libri octo (Ptolemy)
    • Klaudiou Ptolemaiou Alexandreōs philosophou en tois malista te pepaideumenou Peri tēs geōgraphikēs biblia oktō, meta pasēs akribeias entiptothenta (Ptolemy)
    • Liber geographiae (Ptolemy)
    Is In SKOS Scheme:

    Information about the Resource Source

    Document:
    Data Set:

    Different Formats Available

    Record Views