FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Vita S. Symeonis Sali (Leontius, Bishop of Neapolis)

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 1357195
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Vita S. Symeonis Sali (Leontius, Bishop of Neapolis)
  SKOS Alternative Label:
  • Life of Symeon the fool (Leontius, Bishop of Neapolis)
  • Bios kai politeia tou abba Syme┼Źn tou dia Christon eponomasthentos Salou (Leontius, Bishop of Neapolis)
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views