FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Viện nghiên cứu tôn giáo (Vietnam)

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 1543133
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Viện nghiên cứu tôn giáo (Vietnam)
  SKOS Alternative Label:
  • Institute of Religious Studies (Vietnam)
  • Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quó̂c gia (Vietnam). Viện nghiên cứu tôn giáo
  • Viện khoa học xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu tôn giáo
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views