FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Asia Foundation

Information about the Authority

Leader  00000cz a2200037n 45 0
001  fst00510477
003  OCoLC
005  20171208142050.0
008  050513nn anznnbabn || ana d
0167 ‎‡a fst00510477‏ ‎‡2 OCoLC‏
0247 ‎‡a http://id.worldcat.org/fast/510477‏ ‎‡2 uri‏
040 ‎‡a OCoLC‏ ‎‡b eng‏ ‎‡c OCoLC‏ ‎‡f fast‏
1102 ‎‡a Asia Foundation‏
368 ‎‡a Non-governmental organizations‏ ‎‡2 lcsh‏
370 ‎‡e San Francisco (Calif.)‏ ‎‡2 naf‏
4102 ‎‡a Ajia Zaidan‏
4102 ‎‡a Asian Foundation‏
4102 ‎‡a Aziĭn San‏
4102 ‎‡a Bunyād-i Āsiyā‏
4102 ‎‡a Fondation Asie‏
4102 ‎‡a Īshiyā Fūndīshan‏
4102 ‎‡a Meiguo Yazhou ji jin hui‏
4102 ‎‡a Mūnnithi ʻĀsīa‏
4102 ‎‡a Mūnnithi ʻĒchīa‏
4102 ‎‡a Qaṅgkār Mūlnidhi Qāsí̄‏
4102 ‎‡a Quỹ châu Á‏
4102 ‎‡a TAF‏
4102 ‎‡a Ya-chou hsieh hui‏
4102 ‎‡a Yazhou xie hui‏
688 ‎‡a LC (2017) Subject Usage: 1‏
688 ‎‡a WC (2017) Subject Usage: 51‏
71020 ‎‡a Asia Foundation‏ ‎‡0 (DLC)n 50002112 ‏
71020 ‎‡a Asia Foundation‏ ‎‡0 (viaf)151150318‏ ‎‡0 https://viaf.org/viaf/151150318‏

Different Formats Available

Record Views