FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Zhongguo guo min dang. Dang shi wei yuan hui

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 518801
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Zhongguo guo min dang. Dang shi wei yuan hui
  SKOS Alternative Label:
  • Chūgoku Kokumintō. Tōshi Iinkai
  • Chung-kuo kuo min tang. Chung yang wei yüan hui. Tang shih wei yüan hui
  • Chung-kuo kuo min tang. Tang shih wei yüan hui
  • Zhongguo guo min dang. Historical Commission
  • Zhongguo guo min dang. Zhong yang dang shi wei yuan hui
  • Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui dang shi wei yuan hui
  • Zhongguo guo min dang. Zhong yang wei yuan hui. Historical Commission
  Is In SKOS Scheme:
  SKOS Related:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views