FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 554142
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi
  SKOS Alternative Label:
  • C.P.P.C.C.
  • Chinese People's Political Consultative Conference
  • Chūgoku Jimmin Seiji Kyōshō Kaigi
  • Chung-kuo jen min cheng chih hsieh shang hui i
  • Conférence consultative politique du peuple chinois
  • CPPCC
  • Dumdad Ulsyn Ardyn Uls Tȯriĭn Zȯvlȯgȯȯniĭ Khural
  • Dumdadu Ulus-un Arad-un Ulus Tȯru̇-yin Jȯblelgen-u̇ Qural
  • Junggo khălq siyasii măslihăt kengishi
  • Narodnai︠a︡ politicheskai︠a︡ konsulʹtativnai︠a︡ konferent︠s︡ii︠a︡ Kitai︠a︡
  • Narodnyĭ politicheskiĭ konsulʹtativnyĭ sovet (China)
  • People's Political Consultative Conference (China)
  • Quan guo zheng xie (China)
  • Ren min zheng xie (China)
  • Renmin zhengxie (China)
  • Zheng xie (China)
  • Zheng zhi xie shang hui yi (China)
  • Zhong guo ren min zheng zhi xie shang hui yi
  • Zhongguo zheng xie
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views