FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Feng, Menglong, 1574-1646

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 567
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Feng, Menglong, 1574-1646
  SKOS Alternative Label:
  • Feng, Meng-lung, 1574-1646
  • Feng, Meng-lung, 1574?-1645?
  • Mao yuan ye ren, 1574-1646
  • Fubaizhuren, 1574-1646
  • Mohanzhaizhuren, 1574-1646
  • Feng, Youlong, 1574-1646
  • Long, Ziyou, 1574-1646
  • Feng, Ziyou, 1574-1646
  • Cinu, 1574-1646
  • Guqusanren, 1574-1646
  • Pingpinggezhuren, 1574-1646
  • Wu'aijushi, 1574-1646
  • Mao yüan yeh jen, 1574-1646
  • Fu-pai-chu-jen, 1574-1646
  • Mo-han-chai-chu-jen, 1574-1646
  • Feng, Mung-lung, 1574-1646
  • Hyō, Muryū, 1574-1646
  • Feng, Yu-lung, 1574-1646
  • Fėn, Mėnlun, 1574-1646
  • Lung, Tzu-yu, 1574-1646
  • Boku, Kansai, 1574-1646
  • Fū, Bōryō, 1574-1646
  • Feng, Tzu-yu, 1574-1646
  • Tzʻu-nu, 1574-1646
  • Ku-chʻü-san-jen, 1574-1646
  • Pʻing-pʻing-ko-chu-jen, 1574-1646
  • Wu-ai-chü-shih, 1574-1646
  • Phùng, Mộng Long, 1574-1646
  • Ranweng, 1574-1646
  • Feng, Eryou, 1574-1646
  • Maoyuanwaishi, 1574-1646
  • Zhanzhanwaishi, 1574-1646
  • Zhang, Wujiu, 1574-1646
  • Lütianguanzhuren, 1574-1646
  • Longxikeyijushi, 1574-1646
  • Maoyuanyeshi, 1574-1646
  • Xiangyuejuzhuren, 1574-1646
  • Baowenglaoren, 1574-1646
  • Xiaohuazhuren, 1574-1646
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views