FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Soviet Union. Vysshiĭ sovet narodnogo khozi︠a︡ĭstva (1923-1932). Nauchno-tekhnicheskoe upravlenie

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 569579
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Soviet Union. Vysshiĭ sovet narodnogo khozi︠a︡ĭstva (1923-1932). Nauchno-tekhnicheskoe upravlenie
  SKOS Alternative Label:
  • N.T.U. V.S.N.Kh.
  • Nauchno-tekhnicheskiĭ otdel VSNKh SSSR
  • Nauchno-tekhnicheskoe upravlenie VSNKh
  • NTU VSNKh
  • Russia (1923- U.S.S.R.). Vysshiĭ sovet narodnogo khozi︠a︡ĭstva. Nauchno-tekhnicheskoe upravlenie
  • Soviet Union. Vysshiĭ sovet narodnogo khozi︠a︡ĭstva (1923-1932). Nauchno-tekhnicheskiĭ otdel
  • Soviet Union. Vysshiĭ sovet narodnogo khozi︠a︡ĭstva (1923-1932). Scientific-Technical Department
  • Soviet Union. Vysshiĭ sovet narodnogo khozi︠a︡ĭstva. Nauchno-tekhnicheskoe upravlenie
  Is In SKOS Scheme:
  SKOS Related:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views