FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Gemeinsame Deutsch-Polnische Schulbuchkommission

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 582785
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Gemeinsame Deutsch-Polnische Schulbuchkommission
  SKOS Alternative Label:
  • Gemeinsame Schulbuchkommission
  • Deutsch-Polnische Schulbuchkommission
  • Wspólna Komisja Podręcznikowa PRL-RFN
  • Komisja UNESCO Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Republiki Federalnej Niemiec do Spraw Podręczników Szkolnych w Zakresie Historii i Geografii
  • Komisja UNESCO PRL i RFN do Podręczników Szkolnych
  • Schulbuchkommission der UNESCO-Kommissionen der Volksrepublik Polen und der Bundesrepublik Deutschland
  • Wspólna Komisja UNESCO do Spraw Rewizji Podręczników Szkolnych w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views