FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Yi guang ji du zhang lao jiao hui (Taipei, Taiwan)

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 593230
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Yi guang ji du zhang lao jiao hui (Taipei, Taiwan)
  SKOS Alternative Label:
  • I kuang chi tu chang lao chiao hui (Taipei, Taiwan)
  • Gi-kong Presbyterian Church (Taipei, Taiwan)
  • Taipei (Taiwan). Yi guang ji du zhang lao jiao hui
  • Taipei (Taiwan). Gi-kong Presbyterian Church
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views