FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang Sheng chan jian she bing tuan. Nong shi, 6

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 609946
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang Sheng chan jian she bing tuan. Nong shi, 6
  SKOS Alternative Label:
  • China. Chung-kuo jen min chieh fang chün. Hsin-chiang sheng chʻan chien she ping tʻuan. Nung shih, 6
  • China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang Sheng chan jian she bing tuan. Nong liu shi
  • China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Nong shi, liu
  • Nong 6 shi (China. Zhongguo ren min jie fang June Xinjiang sheng chan jian she bing tuan)
  • Nong liu shi (China. Zhongguo ren min jie fang June Xinjiang sheng chan jian she bing tuan)
  • Xinjiang nong ye jian she di liu shi (China. Zhongguo ren min jie fang jun)
  • Xinjiang sheng chan jian she bing tuan nong 6 shi (China. Zhongguo ren min jie fang jun)
  • Xinjiang sheng chan jian she bing tuan nong liu shi (China. Zhongguo ren min jie fang jun)
  Is In SKOS Scheme:
  SKOS Related:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views