FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Nong shi, 4

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 638107
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Nong shi, 4
  SKOS Alternative Label:
  • China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Nong si shi
  • China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Nong 4 shi
  • Xinjiang sheng chan jian she bing tuan nong 4 shi (China. Zhongguo ren min jie fang jun)
  • China. Chung-kuo jen min chieh fang chün. Hsin-chiang sheng chʻan chien she ping tʻuan. Nung shih, 4
  • Xinjiang sheng chan jian she bing tuan nong ye jian she di si shi
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views