FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Tverskoĭ gosudarstvennyĭ universitet

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 671245
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Tverskoĭ gosudarstvennyĭ universitet
  SKOS Alternative Label:
  • Federalʹnoe gosudarstvennoe bi︠u︡dzhetnoe obrazovatelʹnoe uchrezhdenie vysshego professionalʹnogo obrazovanii︠a︡ "Tverskoĭ gosudarstvennyĭ universitet"
  • Gosudarstvennoe obrazovatelʹnoe uchrezhdenie vysshego professionalʹnogo obrazovanii︠a︡ "Tverskoĭ gosudarstvennyĭ universitet"
  • Gosudarstvennyĭ komitet RF po delam nauki i vyssheĭ shkoly. Tverskoĭ gosudarstvennyĭ universitet
  • Gosudarstvennyĭ komitet Rossiĭskoĭ Federat︠s︡ii po vysshemu obrazovanii︠u︡. Tverskoĭ gosudarstvennyĭ universitet
  • Gosudarstvennyĭ komitet RSFSR po delam nauki i vyssheĭ shkoly. Tverskoĭ gosudarstvennyĭ universitet
  • Russia (Federation). Federalʹnoe agentstvo po obrazovanii︠u︡. Gosudarstvennoe obrazovatelʹnoe uchrezhdenie vysshego professionalʹnogo obrazovanii︠a︡ "Tverskoĭ gosudarstvennyĭ universitet"
  • Russia (Federation). Ministerstvo nauki, vyssheĭ shkoly i tekhnicheskoĭ politiki. Tverskoĭ gosudarstvennyĭ universitet
  • Russia (Federation). Ministerstvo obshchego i professionalʹnogo obrazovanii︠a︡. Tverskoĭ gosudarstvennyĭ universitet
  • Russia (Federation). Tver State University
  • Russia (Federation). Tverskoĭ gosudarstvennyĭ universitet
  • Russian S.F.S.R. Ministerstvo vysshego i srednego spet︠s︡ialʹnogo obrazovanii︠a︡. Tverskoĭ gosudarstvennyĭ universitet
  • Russian S.F.S.R. Tverskoĭ gosudarstvennyĭ universitet
  • Tver State University
  • TvGU
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views