FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Zhongguo guo min dang. Zhong yang zhi xing wei yuan hui. Diao cha tong ji ju

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 675203
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Zhongguo guo min dang. Zhong yang zhi xing wei yuan hui. Diao cha tong ji ju
  SKOS Alternative Label:
  • Zhong tong (China)
  • Zhong tong ju (China)
  • Zhongguo guo min dang. Zhong yang dang bu. Diao cha tong ji ju
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views