FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật (Vietnam)

Information about the Authority

Leader  00000cz a2200037n 45 0
001  fst00708952
003  OCoLC
005  20120706140721.0
008  050513nn anznnbabn || ana d
0167 ‎‡a fst00708952‏ ‎‡2 OCoLC‏
0247 ‎‡a http://id.worldcat.org/fast/708952‏ ‎‡2 uri‏
040 ‎‡a OCoLC‏ ‎‡b eng‏ ‎‡c OCoLC‏ ‎‡f fast‏
1102 ‎‡a Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật (Vietnam)‏
4102 ‎‡a Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia (Vietnam).‏ ‎‡b Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật‏
4102 ‎‡a Institute of State and Law (Vietnam)‏
688 ‎‡a LC (2017) Subject Usage: 0‏
688 ‎‡a WC (2017) Subject Usage: 1‏
71020 ‎‡a Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật (Vietnam)‏ ‎‡0 (DLC)n 95072753 ‏
71020 ‎‡a Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật (Vietnam)‏ ‎‡0 (viaf)131245403‏ ‎‡0 https://viaf.org/viaf/131245403‏

Different Formats Available

Record Views