FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Tambovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet imeni G.R. Derzhavina

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 717242
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Tambovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet imeni G.R. Derzhavina
  SKOS Alternative Label:
  • Federalʹnoe gosudarstvennoe bi︠u︡dzhetnoe obrazovatelʹnoe uchrezhdenie vysshego obrazovani︠a︡ "Tambovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet imeni G.R. Derzhavina"
  • FGBOU vo "Tambovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet imeni G.R. Derzhavina"
  • Gosudarstvennyĭ komitet Rossiĭskoĭ Federat︠s︡ii po vysshemu obrazovanii︠u︡. Tambovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet imeni G.R. Derzhavina
  • Russia (Federation). Ministerstvo obshchego i professionalʹnogo obrazovanii︠a︡. Tambovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet imeni G.R. Derzhavina
  • Russia (Federation). Tambov State University named after G.R. Derzhavin
  • Russia (Federation). Tambovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet imeni G.R. Derzhavina
  • Tambov State University
  • Tambov State University Named after G.R. Derzhavin
  • Tambov State University, Russia
  • Tambovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet im. G.R. Derzhavina
  • Tamobovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet
  • TGU im. G.R. Derzhavina
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views