FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Vietnam. Quân đội nhân dân. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bá̆c Thái

Information about the Authority

Leader  00000cz a2200037n 45 0
001  fst00723380
003  OCoLC
005  20120706140721.0
008  050513nn anznnbabn || ana d
0167 ‎‡a fst00723380‏ ‎‡2 OCoLC‏
0247 ‎‡a http://id.worldcat.org/fast/723380‏ ‎‡2 uri‏
040 ‎‡a OCoLC‏ ‎‡b eng‏ ‎‡c OCoLC‏ ‎‡f fast‏
1101 ‎‡a Vietnam.‏ ‎‡b Quân đội nhân dân.‏ ‎‡b Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bá̆c Thái‏
688 ‎‡a LC (2017) Subject Usage: 1‏
688 ‎‡a WC (2017) Subject Usage: 1‏
71010 ‎‡a Vietnam.‏ ‎‡b Quân đội nhân dân.‏ ‎‡b Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bá̆c Thái‏ ‎‡0 (DLC)n 96117451 ‏
71010 ‎‡a Vietnam.‏ ‎‡b Quân đội nhân dân.‏ ‎‡b Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bá̆c Thái‏ ‎‡0 (viaf)146750956‏ ‎‡0 https://viaf.org/viaf/146750956‏

Different Formats Available

Record Views