FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Hongren, 1610-1663

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 72858
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Hongren, 1610-1663
  SKOS Alternative Label:
  • Hung-jen, 1610-1663
  • Jiang, Jianjiang, 1610-1663
  • Jianjiangseng, 1610-1663
  • Jianjiangxueren, 1610-1663
  • Jiang, Liuqi, 1610-1663
  • Meihuaguna, 1610-1663
  • Jianjiangdashi, 1610-1663
  • Wuzhi, 1610-1663
  • Jianjiang, 1610-1663
  • Jiang, Tao, 1610-1663
  • Jiang, Fang, 1610-1663
  • Jiang, Oumeng, 1610-1663
  • Chiang, Chien-chiang, 1610-1663
  • Chien-chiang-seng, 1610-1663
  • Chien-chiang-hsüeh-jen, 1610-1663
  • Chiang, Liu-chʻi, 1610-1663
  • Mei-hua-ku-na, 1610-1663
  • Chien-chiang-ta-shih, 1610-1663
  • Wu-chih, 1610-1663
  • Chien-chiang, 1610-1663
  • Chiang, Tʻao, 1610-1663
  • Chiang, Fang, 1610-1663
  • Chiang, Ou-meng, 1610-1663
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views