FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Qiao jia da yuan (Qi Xian, Shanxi Sheng, China)

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 743128
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Qiao jia da yuan (Qi Xian, Shanxi Sheng, China)
  SKOS Alternative Label:
  • Chʻiao chia ta yüan (Qi Xian, Shansi Province, China)
  • Chʻiao Family Courtyard (Qi Xian, Shanxi Sheng, China)
  • Qiao Family Courtyard (Qi Xian, Shanxi Sheng, China)
  Is In SKOS Scheme:
  SKOS Related:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views