FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Gong shi, 1

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 790822
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Gong shi, 1
  SKOS Alternative Label:
  • China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Gong 1 shi
  • China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Gong yi shi
  • Xinjiang sheng chan jian she bing tuan gong 1 shi (China. Zhongguo ren min jie fang jun)
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views