FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Gong shi, 1. Tuan, 7

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 790823
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Gong shi, 1. Tuan, 7
  SKOS Alternative Label:
  • China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Gong shi, 1. 7 tuan
  • China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Gong shi, 1. Qi tuan
  • Gong 1 shi 7 tuan (China. Zhongguo ren min jie fang June Xinjiang sheng chan jian she bing tuan)
  • Gong yi shi qi tuan (China. Zhongguo ren min jie fang June Xinjiang sheng chan jian she bing tuan)
  Is In SKOS Scheme:
  SKOS Related:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views