FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Nong shi, 2. Tuan, 29

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 791247
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Nong shi, 2. Tuan, 29
  SKOS Alternative Label:
  • 29 tuan (China. Zhongguo ren min jie fang June Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Nong shi, 2)
  • Bing tuan nong er shi er shi jiu tuan (China. Zhongguo ren min jie fang jun)
  • China. Zhongguo ren min jie fang jun. Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Nong shi, 2. Tuan, er shi jiu
  • Er shi jiu tuan (China. Zhongguo ren min jie fang June Xinjiang sheng chan jian she bing tuan. Nong shi, 2)
  • Nong er shi er shi jiu tuan (China. Zhongguo ren min jie fang June Xinjiang sheng chan jian she bing tuan)
  Is In SKOS Scheme:
  SKOS Related:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views