FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Lu, Xun, 1881-1936

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 16398
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Lu, Xun, 1881-1936
  SKOS Alternative Label:
  • Chou, Chang-shou, 1881-1936
  • Chou, Shu-jen, 1881-1936
  • Chou, Yü-shan, 1881-1936
  • Chou, Yü-tsʻai, 1881-1936
  • Chow, Shoo-jin, 1881-1936
  • Hsün, Lu, 1881-1936
  • Lo, Shun, 1881-1936
  • Lỗ, Tấn, 1881-1936
  • Loe, Sjunn, 1881-1936
  • Loo-sin, 1881-1936
  • Lou, Sin, 1881-1936
  • Lou, Siun, 1881-1936
  • Lu, Hsün, 1881-1936
  • Lu, Shiun, 1881-1936
  • Lu, Shun, 1881-1936
  • Lū, Sin, 1881-1936
  • Lu Siun, 1881-1936
  • Lu Siyu̇n, 1881-1936
  • Lu Sün, 1881-1936
  • Lū, Śuna, 1881-1936
  • Luo, Shun, 1881-1936
  • Lusin, 1881-1936
  • Luxun, 1881-1936
  • No, Sin, 1881-1936
  • Ro, Jin, 1881-1936
  • Shū, Ju-jin, 1881-1936
  • Sinʹ, Lu, 1881-1936
  • Siun, Lou, 1881-1936
  • Sjunn, Loe, 1881-1936
  • Tcheou, Chou Jen, 1881-1936
  • Tsjoo, Sjoe-Yen, 1881-1936
  • Xun, Lu, 1881-1936
  • Zhou, Shuren, 1881-1936
  • Zhou, Yucai, 1881-1936
  • Zhou, Yushan, 1881-1936
  • Zhou, Zhangshou, 1881-1936
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views