FAST Linked Data

FAST Authority File

Search FAST Linked Data

Liu, Rushi, 1617-1664

Information about the Resource

Schema.org Name(s):
  Controlled Heading Identifier:
  Identifier:
  • 42522
  Type:
  SKOS Preferred Label:
  • Liu, Rushi, 1617-1664
  SKOS Alternative Label:
  • Liu, Ju-shih, 1617-1664
  • Yang, Yinglian, 1617-1664
  • Liu, Miwu, 1617-1664
  • Hedongjun, 1617-1664
  • Liurushi, 1617-1664
  • Wowenjushi, 1617-1664
  • Liu, Shih, 1617-1664
  • Yang, Ai, 1617-1664
  • Liu, Yin, 1617-1664
  • Yang, Ying-lien, 1617-1664
  • Liu, Mi-wu, 1617-1664
  • Ho-tung-chün, 1617-1664
  • Wo-wen-chü-shih, 1617-1664
  • Liu, Shi, 1617-1664
  Is In SKOS Scheme:

  Information about the Resource Source

  Document:
  Data Set:

  Different Formats Available

  Record Views